Declaration of Conformity

Ljusarmaturer och CE-märkning
Samtliga armaturtyper av fabrikat ateljé Lyktan genomgår säkerhetsprovning (typprovning) före leverans. Denna provning utförs efter tillämpbar standard, vanligtvis EN 60598-1, med tillhörande tilläggsdelar. Även kontroll av armaturernas EMC-status kontrolleras. Standarderna som används för EMC-verifiering är EN55015 och EN61547. Varje producerad armatur genomgår dessutom slutprovning i produktion efter fastställda regler och rutiner. Armaturen verifieras mot ErP och RoHS direktiv.

Dokumentationen av ovanstående provningar utgör det underlag som enligt EU direktiven 93/68/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU krävs för CE-märkning av ljusarmatur.

Declaration of Conformity