Kvalitet och miljö

Kvalitetsarbetet på ateljé Lyktan innebär
– att vi ska tillhandahålla produkter och tjänster som överträffar kundens önskemål.
– att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster ska vara en god referens för fortsatt samarbete.
– att vi aktivt ska utveckla våra produkter, tjänster och processer.
Ladda ner ISO 9001 (pdf)

Miljö
ateljé Lyktan utvecklar och tillverkar belysningssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är ateljé Lyktans främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt miljöarbete strävar vi efter:
– att uppfylla eller överträffa kraven gällande lagstiftning.
– att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
– att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
– att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entreprenörer.
– att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
Ladda ner ISO 14001 (pdf)